Tagged By Zondagsrust

De nachtar­beid voor bakkers.

, , No Comment

We leven nu in een wereld waarin de werkom­standighe­den van arbei­ders behoor­lijk beschermd zijn. Daar is veel strijd voor geleverd door onze vooroud­ers, strijd tegen geves­tigde belan­gen, strijd tegen standsver­schillen en onver­schil­ligheid. Hier een voor­beeld&hellip

Read Post →