Wijkcentrum Dirk Prins (hoe het tot stand kwam)

, , Leave a comment

Begin jaren ’60  kaart de directeur van de sociale dienst dhr. W. Geerts, de noodzaak aan van een eigen gebouw voor de ouden van dagen, zoals deze groep ouderen dan nog wordt aangeduid.

Ook de Algemene Bond van Ouden van Dagen luidt in juni 1960 de noodklok door te stellen dat de tot dan toe gebruikte gelegenheden, zelfs de raadzaal van het gemeentehuis werd hiervoor gebruikt, onvoldoende gelegenheid biedt voor de ontspanning van de bejaarden.

 

In een brief van de directeur Algemene Zaken van de gemeente Zaandam, stelt deze voor om een eigen gebouw voor de activiteiten van de afdeling Ontwikkeling en Ontspanning van de Sociale Dienst in het programma van werken van de gemeente op te nemen. Er is een begin gemaakt met het dienstencentrum.

 

Als zo’n voorstel eenmaal in de ambtelijke molen van de gemeente is opgenomen wordt er vergaderd. Talloze mensen en organisaties gaan zich ermee bemoeien en proberen mede te bepalen hoe de toekomst van dit project zich zal ontwikkelen. De locatie is al snel bepaald. Naast het Mennistenerf zullen woningen gebouwd worden, flatjes met een lift, en de ruimte onder deze aanbouw zal als dienstencentrum beschikbaar komen.

In juni 1968 wordt deZaanse architect Jaap Schipper aangezocht voor het ontwerp en valt het besluit dat  de Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden (NCHB) als bouwheer zal optreden. Er wordt een stichting opgericht die het bestuur zal vormen voor het dienstencentrum. Voorzitter is mevr. Annie van Weele – Plooijer en secretaris is dhr. A.W. Rosenbohm (sociale dienst). In het bestuur is ook dhr. D.N. Prins opgenomen. Dhr. Prins houdt zich al jaren, namens de Sociale Dienst, bezig met het bejaardenbeleid. Op 24 augustus 1970 wordt de stichting officieel ingeschreven. Er gaan subsidieaanvragen de deur uit o.a. naar het ministerie van C.R.M. (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk).

 

In de vele vergaderingen zien we spanningen ontstaan tussen enerzijds de sociale dienst die met de afdelingen Ontwikkeling en Ontspanning en de Maaltijdverzorging de kar tot nu toe heeft getrokken en het net opgerichte Stedelijke Welzijnsorgaan Zaandam dat van de gemeente de taak heeft gekregen op het gebied van het algemeen welzijnsbeleid. Dat komt vooral tot uiting bij het benoemen van de bestuursleden. Dhr. Geerts, directeur Sociale Dienst, komt voor zijn dienst op en meent dat zij zich in het verleden bewezen hebben als belangenbehartiger van de ouderen en dat het Welzijnsorgaan dat nog maar moet laten zien.

Er wordt nog heel wat vergaderd over de inrichting, over wel of niet een bad in het gebouw, waar de deuren moeten komen en tal van kleine zaken worden opgelost en beslist. Er wordt ook bepaald dat er beroepskrachten moeten komen en wat de functie zal zijn waarin deze worden aangesteld. Maar dan is alles achter de rug en kan het dienstencentrum op 16 en 17 november 1973 officieel worden geopend.

 

Het gebouw krijgt de naam van Dirk Prins die in februari van dat jaar plotseling kwam te overlijden en een groot animator was geweest van de activiteiten voor de ouderen van Zaandam.

 

 

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.